Plean Freagartha Covid-19/Covid-19 Response Plan

Clárú 2021 / Enrolment 2021

Fógra Clárúcháin 2021/Admissions Notice 2021        Polasaí Clárúcháín 2021/Enrolment Policy 2021        Foirm Iontrála 2021/Enrolment Form 2021

Cód Iompar/Code of Discipline

     School Policies and Statements/Polasaithe Scoile is Ráitis

Scoil na gCeithre Máistrí
Fáilte isteach go Aladdin Connect do thuistí. Déan gliogáil anseo le síniú isteach.
Welcome to Aladdin Connect Parent Portal. Click here in order to sign in.


                                                                                           
   Ráiteas Físe/Mission Statement           Stair/History                           CAFí/FAQs                        Blag/Blog                       Clárú/Registration